(1)
Ramadhani, R. R. .; Marsiah, M.; Ajahari, A.; Anshari, M. R. Pendampingan Belajar Bahasa Arab Melalui Metode Bernyanyi Untuk Mengenalkan Dan Menambah Wawasan Bahasa Arab Anak Di Posyandu Srikandi, Dusun Sukamulya Kota Palangka Raya. Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI) 2022, 2, 1495-1502.