(1)
Rahmiwati, A.; Ningsih, W. I. F. .; Bema Ramdika, S.; Yuliarti, Y.; Sari, D. M. .; Harwanto, F. .; Febry, F. .; Sari, I. P.; Yuliana, I. .; Arinda, D. F. .; Ramadhani, I. D. . Demo Masak Dan Lomba Masak Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Posyandu Melati, Plaju, Kota Palembang. Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI) 2023, 3, 747-752.