[1]
D. P. Apriliandini, E. Widyastuti, N. T. Dwi Saryono, S. U. Ramadhania, dan K. R. Hayati, “Pendampingan Digital Marketing bagi UMKM Pengrajin Kain Batik Guna Meningkatkan Angka Penjualan di Kelurahan Rungkut Menanggal, Kota Surabaya”, Jur. Abd. Masy. Ind. (JAMSI), vol. 2, no. 4, hlm. 1339–1346, Jul 2022.