Rahmiwati, A., W. I. F. . Ningsih, S. Bema Ramdika, Y. Yuliarti, D. M. . Sari, F. . Harwanto, F. . Febry, I. P. Sari, I. . Yuliana, D. F. . Arinda, dan I. D. . Ramadhani. “Demo Masak Dan Lomba Masak Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Posyandu Melati, Plaju, Kota Palembang”. Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, vol. 3, no. 2, Maret 2023, hlm. 747-52, doi:10.54082/jamsi.743.